Риболов на щука

Определено е доста важно да определим местата. в които стои активната щука. За водоемите, за които става дума, е характерна малка дълбочина, затова едва ли може да се говори за ями, в които ще се събира рибата, тъй като в тях просто няма такива големи дълбочини. Но на практика нещата стоят малко по-иначе. В различните водоеми щуката преди замръзването на водата се държи по различен начин, но принципът е следния – от плитките участъци се насочва към дълбоките места, а от дълбоките – към плитките. Водоемите от първия тип са по-често срещани, докато тези, в които щуката отива в плитчините през късна есен не са толкова много но ги има. Ако дълбочината край брега и тази е средата на водоема не се различават много, даже и най-незначителните разлики в релефа на дъното могат да служат за пристанище на щуката. В такъв водоем през лятото и първата половина на есента щуката може да бъде уловена практически във всяка точка на езерото.  През късна есен нещата се променят. Водата спада доста, като в деветдесет процента такъв водоем става плитък. Количеството щуки се концентрират в останалата водна част, в която има достатъчно дълбока вода. Друг пример, показващ точно обратния процес. Във водоем (или по-скоро блато), в който се влива река, с плитко устие, шаварът е в изобилие и само тук-там има свободни прозорчета водна повърхност, а дъното е обрасло с водорасли. През лятото щуката стои именно там, в плиткото, което не е необичайно. Със застудяването би било логично да се премести в най-дълбоката част, но колкото и да мята-ме там през зимата, нито една щука няма да удостои с внимание блесната ни. В устието нещата ще стоят много по-добре. На такъв водоем с приближаване на студения период от годината кълването на щуката в плитчините се усилва до момента, в който водоемът замръзне. Ето и една проста истина – ако известно време температурата е била около нулата или малко по-високо, а синоптиците обещават захлаждане след няколко дни, най-добре е да се ангажираме единствено с риболов на щука. Не винаги може да уцелим такъв период и възможност, но ако имаме предвид някой подходящ водоем, няма какво да се колебаем. Риби и такъми успехи в риболова и наслука.