Риболов на блесна

Съществуват различни начини за блеснене на бялата риба. Блесненето се състои от повдигане на блесната, свободно падане и пауза. Бялата риба се лови с доста по-удължена пауза, отколкото другите хищници. Най-известният начин на блеснене, отработен на практика, се състои в следното. Блесната се пуска на 30-40 см от дъното и ритмично започва да бъде повдигана на 50-60 см и отпускана. Когато ръката се намира долу, се прави пауза от 10-15 секунди, в течение на които блесната практически замира. Въдицата при това положение е насочена надолу под ъгъл 45 градуса спрямо повърхността на леда. Тя се повдига с равномерно ускорение, а се отпуска рязко, за да може блесната свободно да планира в хоризонтална плоскост. Планирането продължава, докато блесната има определен запас от влакно. Щом запасът свърши, блесната се връща във вертикално положение. В този момент започва паузата. След това отново следват повдигане, падане и т.н. Единствено еднообразното преминаване на блесната по своя маршрут привлича хищника и води до кълване. Така се лови практически през цялата зима, но когато кълването на бялата риба отслабне, се използват и други, описани по-долу способи на блеснене. На макарата се отваря скобата и се дава възможност на блесната да отплува колкото се може по-настрани от дупката и да легне на дъното. В зависимост от способността на блесната да планира, а също и от дълбочината на водоема, тя може да отиде на 2-3 и повече метра встрани. След това се прави пауза от 20-30 секунди и блесната се придърпва с къси и плавни движения, без да се отлепя от дъното. Кълването е възможно да стане по време на всяко придръпване или в момента на началото на повдигането. Понякога се прави това, което и в предишния случай, само че блесната се придърпва с къси тласъци, повдигайки я леко и отпускайки я отново. При това блесната ще прави скокообразни движения, ще се плъзга по дъното и ще се обръща от една страна на друга, повдигайки от дъното облаче мътилка. Всичко това привлича бялата риба, предизвиквайки атака. Кълване е възможно или при дъното, или при отлепването на блесната от него. Блесната се отпуска вертикално на дъното и, без да се повдига, се размърдва с помощта на въдицата, предизвиквайки мърдане, развъртане и повдигане на мътилка; без бързане блесната се повдига от дъното и с прецизни движения въдицата се придръпва от една страна на друга, придавайки на блесната слаби колебания. Тя може да бъде повдигната на 30-40 см, след което да се пусне на дъното и отново да се повдигне. Често се блесни, както в първия способ, на 30-40 см от дъното, но в най-горно положение на блесната се прави пауза до 5 секунди, което дава възможност на блесната да се успокои и да приеме съответващо положение. При всяко падане блесната ще планира в едно направление, т.е. най-еднообразно и ритмично, което именно дразни хищника и предизвиква атаката му. В случай, че риболовецът се окаже над хранещ се пасаж бели риби, се лови. по правило, само по първия начин, без да се губи време за прекарване на блесната по дъното. Останалите начини се изпълняват много рядко, само преди непосредственото сменяне на дупката.